Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Kloeg Collection gelden. Met het plaatsen van een reservering gaat u akkoord met onze huisregels.

Algemene huisregels

 • De huisregels van Kloeg Collection en mondelinge aanwijzingen van haar medewerkers dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Wij respecteren de privacy van onze gasten, maar wij zijn bevoegd om uw kamer te betreden als het de huisregels niet worden opgevolgd.
 • Beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Kloeg Collection leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Tussen 23:00 uur 's avonds en 07:00 uur 's ochtends dient het rustig te zijn in de accommodaties van Kloeg Collection. Geluidsoverlast wordt niet getolereerd.
 • Houdt u zich aan het maximum aantal personen per kamer of suite. Wegens de brandveiligheid mogen er niet meer dan het aangegeven aantal personen op een kamer verblijven. Sommige locaties bieden ruimte voor het plaatsen van een extra (baby) bed. Als dit niet het geval is, kan er helaas geen extra persoon op de kamer verblijven. Wanneer u met meer personen dan het maximum aantal toegestane personen op een kamer verblijft, vragen wij u om de accommodatie per direct te verlaten. Betaalde kosten worden niet gerestitueerd.
 • U kunt uitchecken tot 11.00 uur, tenzij anders afgesproken. Na dit tijdstip kunnen wij de kamer betreden en controleren. Kloeg Collection behoudt zich het recht voor bij gebruik van de kamer later dan 11:00 uur extra kosten in rekening te brengen. Pas na het betalen van dit bedrag wordt er weer toegang gegeven tot de kamer.
 • De Nederlandse Bank hanteert administratiekosten voor het afstorten van coupures van 200 en 500 euro, om deze reden brengen wij 2% administratiekosten in rekening per biljet. Liever zien wij dat u met pin of creditcard betaalt. In onze restaurants is het niet mogelijk om met biljetten van 200 en 500 euro te betalen.
 • In verband met de identificatieplicht dient u ten tijde van check-in een geldig identificatiebewijs te kunnen tonen van het het gezelschap met wie u in onze accommodatie verblijft. Personen jonger dan 18 jaar dienen samen met een ouder of opvoeder te verblijven.
 • Het is niet toegestaan om andere personen in de accommodaties van Kloeg Collection te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zullen wij u vragen om de accommodatie per direct te verlaten.
 • Roken is niet toegestaan binnen de accommodaties van Kloeg Collection. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zullen wij € 175,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Als het brandalarm afgaat door roken op de kamer of door nalatigheid, zullen wij € 275,00 in rekening brengen.
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Wij verkopen geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van de accommodatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

HET IS NIET TOEGESTAAN OM:

 • Nooduitgangen te blokkeren of te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw bezoek aan ons hotel. Indien wel lachgas op de kamer wordt aangetroffen, wordt u per direct verzocht het hotel te verlaten. Betaalde kosten worden niet gerestitueerd.
 • De kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • Met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Te roken in het gehele gebouw. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt, zijn wij genoodzaakt €175,00 reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,00 aan u worden doorbelast.
 • Confetti te verspreiden op uw hotelkamer, wanneer wij dit aantreffen rekenen wij u hiervoor €50,00 schoonmaakkosten.

In alle gevallen waarin u deze huisregels niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.